RIP
影咗100張先發現好似有啲遲....
海底生活
影相潮流
玩命照片
自拍一張先啦!
唔好羨慕我有得同靚女自拍
望完未?
重要時刻一定要影相
最高境界嘅自拍
理想vs現實
自拍潮流
食野前要先拍照
…又靚過昨日
自拍前/自拍後
下一頁