BB你真係好叻叻豬
呢個女仔好pure好true
你有目標是好的,是一件好事
BB,你真係好叻叻豬
這些事真勉強不來
插入去
不要太著重得與失
你知唔知你有精神分裂
精神分裂
你知唔知你有精神分裂?
因為有得必有失,失了必有得
只是想古靈精怪的方法是沒有用的
你有無出去賺錢?
百貨應百客,記住呢句說話
每天都忙得不得了,享受一下
不同一般人的理念,你才會成功
盡量砍低一點,貼近根部
邊個叫我
邊個叫我
邊個叫我
他只不過... 他有錢, 成功了
下一頁